Over mij

Onderwijs is me met de paplepel ingegoten. Als oudste kind van twee onderwijzers bleek het onvermijdelijk dat ik in het onderwijs aan de slag ging, ondanks het starten met een studie Rechten en een uitstap in de automobiele wereld. Ondertussen heb ik zo'n 20 jaar ervaring als docent, mentor, decaan, co√∂rdinator (van diverse aandachtsgebieden), initiator en aanjager van allerlei ontwikkelingen en uiteindelijk directeur in het primair onderwijs. 

Op al die plekken en in al die rollen ging het me om het verder (helpen) brengen van onze leerlingen/studenten. Ook nu vind ik het fascinerend om bij te kunnen dragen aan leren. Aan het vergroten van kennis en het verankeren van van vaardigheden. Aan de route van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam.

Bewust bekwaam zijn, is wat mij betreft het mooist. Dan hebben kennis en vaardigheden namelijk woorden gekregen. Daarmee kan een leerling of student, maar zeker ook een leerkracht, actief reflecteren op de effectiviteit van het eigen handelen. En op die manier kan onderling gesproken worden over wat waarom werkt. Het gevolg is dat kennis groeit en vaardigheden verankeren. Daar ga ik voor!